• http://www.investor.bg/news/article/122548/113.html

Има признаци обаче за поляризация между представянето в Азия и по-слабите западни пазари, където възстановяването продължава да е незадоволително.

Продължаващата нестабилност на световните фондови борси кара инвеститорите отново да обърнат поглед към пазара на недвижими имоти - особено в Азия, твърди водещият анализатор Дейвид Пейн, цитиран от онлайн изданието GT Global Trader.

Според Пейн, който оглавява отдела за недвижими имоти в Standard Life Investments, бързото отдръпване от акциите създава възможности в имотния сектор.

"Недвижимите имоти в глобален аспект са атрактивен компонент на един диверсифициран портфейл от разнообразни активи", твърди Пейн. "Висококачествените бизнес имоти вероятно ще продължат да са стабилни въпреки забавянето на икономиката в световен мащаб, което очакваме да доведе по-скоро до период на слаб растеж, отколкото до откровена рецесия".

Азиатските пазари, където основните икономики са в разцвет, продължават да са особено устойчиви, което би следвало да доведе до стабилно търсене от страна на наемателите в бъдеще, вярва Пейн.

Той допълва, че въпреки опасенията от забавяне на икономическата дейност в Сингапур и въпреки все по-затегнатия пазар на труда в Хонконг стабилният растеж на региона се очаква да продължи да подкрепя пазарите на недвижими имоти.

"Недвижимите имоти носят сравнително сигурна и трайна доходност спрямо други активи. Освен това, тежестта на парите, инвестирани в бизнес имоти, продължава да е сравнително силна и не очакваме това да се промени за по-висококачествените имоти", твърди Пейн.

В целия свят на повечето пазари на имоти се наблюдава макар и скромно възстановяване, което води до по-високо търсене от страна на наемателите на фона на повишеното доверие и бизнес инвестиции.

Като цяло делът на незаетите имоти намалява в световен мащаб, а на високо цикличните офис пазари с ограничено търсене като Хонконг, Лондон и Париж се наблюдава силен ръст на наемите.

Има признаци обаче за поляризация при представянето в Азия и по-слабите западни пазари, където възстановяването продължава да е незадоволително.

"Нещата са по-сложни на Запад, където неотдавнашните опасения от "двойно потапяне" засегнаха настроенията на инвеститорите. В Северна Америка, въпреки че повечето показатели не дават основания за предположения, че САЩ навлизат в рецесия, те все пак предвещават по-забавен растеж. Очаква се повишението на нивата на заетите площи да се забави на повечето пазари, тъй като фирмите вече са по-внимателни за бъдещите си разходи. Освен това прогнозите на инвеститорите за бъдещ растеж вероятно ще станат по-консервативни."

"Ето защо сравнително ниските разходи за кредитиране вероятно ще продължат да помагат на американския жилищен пазар, където ипотечните лихви са на най-ниското си ниво от над 50 години (4,15%). Това на свой ред би трябвало да повлияе положително на пазара на търговски площи. Има и признаци за съживяване в сектора на наемите", обяснява експертът.

Във Великобритания исторически ниските лихви също стимулират инвестициите. Пейн обаче твърди, че при минималното повишение на капиталовите стойности през юли ситуацията между инвестициите в имоти от висок клас и вторичния пазар се поляризира все по-силно.

"Като цяло обаче имотите продължават да държат позиции спрямо останалите активи", допълва той.

В Европа тенденцията на съсредоточаване на инвестициите в първокласни имоти ще продължи. Очаква се ликвидността да остане ограничена в обозримо бъдеще на фона на запазващите се по-строги регулации и банкова задлъжнялост.

"Европейските имоти обаче все още са привлекателни от гледна точка на доходност спрямо държавните облигации и парите в брой. Като цяло, на фона на очакванията лихвите да останат по-ниски за по-дълъг период, доходността от недвижимите имоти в световен мащаб продължава да е атрактивна в сравнение с останалите класове активи. Основните двигатели на недвижимите имоти са в благоприятна позиция, освен ако не се случи сериозна рецесия, така че инвеститорите имат основание да очакват положителна обща възвръщаемост през следващите две до три години", твърди Пейн.

В същото време той предупреждава инвеститорите да са разумни. "Във всеки отделен регион на света има известна степен на поляризация, а търсенето и предлагането варират сериозно на отделните подпазари във всеки район".