• 700 000

Тип: Индустриални имоти
Собственик на имота или упълномощен Агент: Bulagro AD
В.Търново, Павликени

Продава се имот в индустриалната зона на гр. Павликени, област Велико Търново. Имотът представлява земя с площ от 7 700 ( седем хиляди и седемстотин ) кв. м., масивна производствена сграда на четири етажа със застроен обем 4 124 ( четири хиляди сто двадесет и четири) куб. метра /1800 кв. м./, масивна битова сграда, състояща се от клуб, гараж, стая и сервизни помещения с общ застроен обем 454 ( четиристотин петдесет и четири) куб. метра /200 кв. м./. Имотът е осигурен с: •водопровод и канализация; •собствен сондаж за вода /резервен/; •природен газ; •две електрозахранвания-собствен трафопост с капацитет 400 КW и дизелов агрегат за ел. ток с капацитет 400 КW; •три телефонни поста; •интернет; Четириетажната сграда има следното разположение: Първи етаж – складови,приемни и екпедиционни помещения, съблекални с бани, тоалетна и два офиса. Втори етаж – производствено помещение с размери 100 м. ширина и 40 м. дължина, без колони и преградни стени; сервизни помещения с площ 60 кв. м. На третият и четвъртият етаж разположението е идентично с това на вторият етаж. Сградата разполага с товарен асансьор. Сградата е подходяща за производствени цели или за складово стопанство. Позволява преустройство. Масивната едноетажна сграда е напълно обособена и е с разпределение подходящо за жилищни и административни нужди. Цената на имота е 850 000 евро.

Продава се имот в индустриалната зона на гр. Павликени, област Велико Търново. Имотът представлява земя с площ от 7 700 ( седем хиляди и седемстотин ) кв. м., масивна производствена сграда на четири етажа със застроен обем 4 124 ( четири хиляди сто двадесет и четири) куб. метра /1800 кв. м./, масивна битова сграда, състояща се от клуб, гараж, стая и сервизни помещения с общ застроен обем 454 ( четиристотин петдесет и четири) куб. метра /200 кв. м./. Имотът е осигурен с: •водопровод и канализация; •собствен сондаж за вода /резервен/; •природен газ; •две електрозахранвания-собствен трафопост с капацитет 400 КW и дизелов агрегат за ел. ток с капацитет 400 КW; •три телефонни поста; •интернет; Четириетажната сграда има следното разположение: Първи етаж – складови,приемни и екпедиционни помещения, съблекални с бани, тоалетна и два офиса. Втори етаж – производствено помещение с размери 100 м. ширина и 40 м. дължина, без колони и преградни стени; сервизни помещения с площ 60 кв. м. На третият и четвъртият етаж разположението е идентично с това на вторият етаж. Сградата разполага с товарен асансьор. Сградата е подходяща за производствени цели или за складово стопанство. Позволява преустройство. Масивната едноетажна сграда е напълно обособена и е с разпределение подходящо за жилищни и административни нужди. Цената на имота е 850 000 евро. http://bulagro.net/pages.aspx?id=5